Sittardse Postduivenhouders Combinatie

              Kampioenendag 25 november 2018

 

Geachte sportvriend(in),

 

Dit jaar wordt de jaarlijkse kampioenenhuldiging van het SPC gehouden op zondag 25 november a.s. in café “Auwt Einekoeze” gelegen Everstraat 17 te Einighausen.

 U bent deze middag vanaf 14.00 uur van harte welkom en wij hopen dat we er met zijn allen een gezellige middag van kunnen maken.

Onderstaand het schema voor de kampioenendag.

Globaal tijdschema:

            14.30 uur                    Opening

            14.45 uur-15.45 uur   Huldigingen kampioenen

            16.00 uur- 16.30 uur  Er worden enkele zakken voer verloot

            17.00 uur-17.45 uur   Buffet

            18.00 uur                    Loterij (prijzen kunnen tot 30 december worden afgehaald                                                bij Henk Funke)

 Rond de klok van 17.00 uur zal er een koud en warm buffet worden aangeboden.

Verder is het onnodig om te vermelden dat zónder geldige reden en persoonlijke afmelding,

niet persoonlijke afgehaalde prijzen vervallen aan de S.P.C.

U kunt middels internet maandag 10 november tot zaterdagavond 24 november (21.00 uur) op de ca. 34 geschonken bonnen bieden. Deze bonnen staan op www.pigeons-for-sale.com .

Met het uitreiken van de vele kampioenschappen en 1e prijswinnaars (welke allemaal gratis zijn) proberen wij als bestuur de jaarlijkse kampioenendag aantrekkelijk te maken. Dat kan alleen door uw aanwezigheid.

Wij hopen eenieder, kampioen of niet, te mogen verwelkomen op zondag 25 november a.s.

Vriendelijk uitnodigend,

Bestuur S.P.C.