Conceptnotulen najaarsvergadering 2019 gehouden op 7 oktober 2019.

 

Aanwezig bestuur: Nic Rouschop (penningmeester) , Henk Funke en Wil van den Bongard (secretaris)

 

Aanwezig de aangesloten verenigingen:

Einighausen: Dhr. Meuffels

Nieuwstadt: Dhr. P. Kocken

Puth: Dhr. Princen, dhr. Arets

Broeksittard:Dhr. Stevens, Dhr. Gruisen

 

 

1.Opening

Dhr. Rouschop heet eenieder welkom en vraagt een minuut stilte voor de overleden leden

van het SPC.

 

2.Notulen voorjaarsvergadering 2019:

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

  1. Kampioenendag 2019

De kampioenendag wordt gehouden op zondag 24 november 2019 in café de piep te Nieuwstadt. De kampioenendag begint om 14.00 uur. Dhr. Rouschop geeft aan dat hij zo’n 20 bonnen heeft voor de verkoop.

 

  1. Voorstellen voor district:

Nieuwstadt:

Nieuwstadt is voor het opheffen van het district, want het voegt niks toe. (districtbestuur)

Verder wil Nieuwstadt minder vluchten. Voor de vaste helpers wordt het teveel. Zeker wanneer deze helpers ook zelf duiven mee hebben op zaterdag.

De losplaats Isnes uit het programma halen vanwege de grote verliezen.

De communicatie is bijzonder slecht te noemen, met name als het om de lossingen gaat.

Andere afdelingen zijn sneller met berichtgeving. Idem wat betreft het veranderen van de losplaatsen.

Is het mogelijk bij het retourneren van de manden om een vast schema aan te houden?

Is het mogelijk om een conceptprogramma zo vroeg als mogelijk aan te reiken?

Volgens de vergadering heeft dat weinig nut omdat de NPO zich nog moet uitspreken omtrent het reisprogramma.

Minder kleurlossingen, indien mogelijk alles op zaterdag lossen.

Chalons en Champagne is niet mogelijk om op zaterdag te lossen. Op 2 augustus kon het wel!

Waarom nu wel?

Waarom worden de uitslagen niet meer in de krant geplaatst? Wellicht dat de bond hier iets in kan betekenen.

De communicatie omtrent het einde van een vlucht (einde concours) laat te wensen over.

 

 

 

Puth:

Is het mogelijk om midweeks africhtingsvluchten te organiseren voor de jonge duiven?

Minder duiven in de korf, met name vluchten vanaf Limoges. Voorstel 16 duiven per mand.

Duiven komen vaak terug met enorme dorst! Wordt er te laat weggereden met de wagen, wordt er te laat gelost en wordt er (op tijd) water gegeven? Wat doet de bond om de duiven zo goed als mogelijk te verzorgen?

 

Voorstellen voor SPC:

Nieuwstadt: Bij de natour alles bij elkaar spelen in één concours. Volgens de vergadering is ook dit afhankelijk van datgene wat de NPO beslist omtrent het spelen met jonge duiven in 2020.

Meer vluchten samenspelen met MMS2017.

Duiven welke niet op prijs gezet worden en geen chipring om hebben moeten worden voorzien van een gummi-band. Volgens de vergadering is dat niet juist. De duiven dienen geregistreerd te worden en genoteerd te worden in welke mand de duiven worden ingezet.

 

5.Wat er verder ter tafel komt:

De kampioenschappen zijn volgens Dhr,Gruisen onduidelijk. De secretaris geeft toe dat het in het begin onduidelijk was. Peter Kocken heeft gereageerd in de richting van het bestuur dat er oneffenheden in zaten. Die zijn gecorrigeerd en naar elke secretaris verstuurd. Het bestuur gaat ervan uit dat de leden daarna geïnformeerd worden.

De kampioenschappen worden in het voorjaar van 2020 weer op de agenda gezet.

 

Peter Kocken geeft aan dat hij de meldpost niet meer op zich gaat nemen. Het bestuur vraagt aan de afgevaardigden om te kijken binnen hun vereniging wie zich daarvoor wil opgeven.

Verder geeft Peter Kocken aan om de verschillen tussen “grote” liefhebbers en kleine liefhebbers te verkleinen wat betreft de puntentelling voor de kampioenschappen. Zodoende wordt het eerlijker. Wordt in het voorjaar van 2020 op de agenda gezet.

 

Verder wordt de brief van dhr. Wackers (MLS04) behandeld. Deze brief is bij de secretaris per mail binnen gekomen op 2 oktober j.l.

In deze brief staan voorstellen over de toekomst van MMS2017. Deze voorstellen komen in eerste instantie van SS Maaskant. SS Maakant heeft contact gezocht met dhr. Wackers van MLS04. Deze heeft a.d.h.v. die informatie een brief opgesteld in de richting van de secretaris van het SPC, en alle aangesloten verenigingen van MLS04. Het bestuur van het SPC vindt het jammer dat de communicatie zo verloopt.

Zij gaat ervan uit dat bij een voorstel eerst de besturen bij elkaar moeten komen, en dat daarna gecommuniceerd moet worden met alle aangesloten verenigingen, en niet andersom.

In de brief wordt er verzocht om in 2020 alle vluchten met MMS2017 te spelen. Tevens wordt gevraagd om de 3 samenspelen op te delen in 3 rayons en de kampioenschappen ieder jaar in een ander “oud” samenspel te houden. Daarbij wordt er voorbij gegaan aan de financiële consequenties voor alle samenspelen, de nieuwe statuten die moeten worden opgesteld, de gang naar de kamer van koophandel, de samenstelling van een nieuw bestuur etc etc.

SS Maaskant heeft een bestuur, SPC ook maar is niet volledig, en MLS04 heeft geen bestuur.

De vraag is dan ook: Wie geeft zich hiervoor op als dit door zou gaan.

Voorlopig gaan wij als bestuur hier alsnog niet mee instemmen.

 

  1. Rondvraag: hier maakt niemand gebruik van.

 

  1. Sluiting

Dhr. Rouschop sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid .